Utvikling

Vi har en solid portefølje med eiendommer som er under utvikling hos oss, men vi ser stadig på nye muligheter. Sitter du med en attraktiv eiendom i et sentralt vekstområde i aksen Oslo til Fredrikstad, Follo eller Indre Østfold – ta gjerne kontakt med oss.

Våre aktive utviklingsprosjekter

Våre langsiktige utviklingsprosjekter

Våre referanseprosjekter