Marstrandsgate 8-10

  • Sentrumsutvikling
  • STED: OSLO, Rodeløkka
  • FORMÅL: næring og bolig
  • STØRRELSE: ca 3 300 m2
  • STATUS: Innsendt rammesøknad på
  • 15 stk leiligheter og 1 stk næringslokale Samarbeidsprosjekt