Vi er Wessel Eiendom

Wessel Eiendom er en fullskala eiendomsutvikler med hovedsatsingsområde i sentrale strøk fra Oslo til Moss. Vårt mål som eiendomsutvikler er til en hver tid å ha aktuelle og bærekraftige utviklingsprosjekter, i sentrale vekstområder.

Bolig

Wessel Eiendom ønsker bygge attraktive og sentrale boliger tilpasset ulike typer mennesker, i livets forskjellige stadier. Vi har også bolig for leie og kan hjelpe deg finne riktig hjem, basert på dine preferanser og behov.

Næringseiendom

Vi er aktive utviklere og forvaltere av næringseiendom. Porteføljen består i hovedsak av eiendommer i Follo. Organisasjonen vår har hovedsete i Vestby, Akershus og består av prosjektutviklere, akkvisisjonsansvarlig, samt eiendoms og driftsansvarlige. Kompetansen i bedriften spenner bredt og dekker spektret fra uregulert tomt, til nøkkelferdig eiendom. Wessel Eiendom er eid av Munch Holding og et søsterselskap til totalentreprenøren J.I. Bygg AS

Les mer om oss her