Hvitstenveien 280, Son

  • N├Žringsutvikling, utvidelse av Wessel N├Žringspark
  • STED: VESTBY
  • FORM├ůL: n├Žring
  • ST├śRRELSE: ca. 18 m├ąl