Gamle Kirkevei 29 (Utsolgt)

«Som en del av den naturlige fortettingen av bynære boligområder, er rekkehusbebyggelsen i Gamle Kirkevei 29 et kompromiss som forener de positive sidene ved å bo i byen og på landet»