Son teknologi og næringspark

Son teknologi og næringspark er ca 200 nye mål med næringsformål på Sletta i Son.

Med umiddelbar nærhet til E6 og Sonsveien stasjon har området en sentral og attraktiv beliggenhet på Østlandet. Området blir en naturlig utvidelse av allerede eksisterende næringsfelt på Sletta i Son, hvor flere innovative og ekspansive teknologibedrifter allerede er etablert. Blant annet finner vi her 7 Waves, A-tec, Goldfish, Porsche Center Son m.fl. Området er spilt inn i rullering av kommuneplanens arealdel 2021. Grunneiere er Marita Larsen og Simen Grimsrud, Wessel Eiendom er opsjonshaver.