Kroghs Kvartal – Vestby sentrum

I umiddelbar nærhet til både togstasjon og avkjøring fra E6 i nye Vestby sentrum, har Wessel Eiendom sammen med TTC Invest prosjektet Kroghs Kvartal under utvikling.  

Kroghs Kvartal består av felt S12 og deler av S19. Til sammen kan feltene utbygges med et maks potensiale på rett i underkant av 70 000 m2 BRA etter føringene i vedtatt områderegulering for Vestby sentrum.

Foreløpige mulighetsstudier viser at tomten egner seg godt til en kombinasjon mellom forretning, kontor og bolig-formål.