Meierigården – Son

I Storgata 13 i Son sentrum ligger historiske Meierigården. Bygningen er på ca 400 m2 og huser i dag galleri, cafe/restaurant og kontorer. Tomten er på 1,2 mål og strekker seg ned til bryggekanten.

Meierigården ble oppført rundt år 1750 og navnet Iversgården har sin opprinnelse fra storskipper Henrik Iversen som eide huset fra 1847 til 1874. Son telegrafstasjon ble opprettet i gårdens 2. etasje i 1867 og nedlagt i 1975. Det ble etablert meieri i denne gården fra 1879 som ble drevet frem til 1960 og meieriutsalget ble nedlagt først i 1978. Meieriutsalget ble drevet av Bertinius A. Lie fra 1890 og ble overtatt av sønnen Alf Lie i 1937. Første etasje av Meierigården var hans bolig frem til hans død i 1999.. Forrige eier kjøpte eiendommen i 2005 og flyttet Galleri Soon inn i Meierigården og hagen ble åpnet opp for publikum. Det ble etablert kafé i de gamle meierilokalene og huset ble for øvrig fylt med atelier, systue, etc. Eiendommen fremstår i dag som et populært samlingspunkt for galleriets kunstutstillinger samt uteservering med hyggelige konserter i deler av hagen. Wessel Eiendom overtok Meierigården i 2021.