Marstrandsgata 8-10

Marstrandsgata 8-10 ligger sentralt på Rodeløkka i Oslo.

Marstrandsgata 8 er i dag utleid til Black Box Teater og Rom for Dans på lengre leieavtaler. Marstrandsgata 10 er en ubebygget utviklingseiendom regulert til boligformål. Det samlede bygningsarealet er på 3.300 kvadratmeter, mens tomten har et areal på knappe 4.600 kvadratmeter.

Wessel Eiendom eier eiendommen sammen med Oslo House og Alti Forvaltning.