Askim, Skolegata-nybygg

I Skolegata i Askim arbeides det med en sentrumsutvikling, hvor man bygger ut større næringslokaler og leiligheter for salg. Det er planlagt parkering og parkområde i tilknytning til eiendommen. Planene er foreløpig på planleggings- og skissestadiet, og det er flere mulige veier å gå. Skissen under viser ett av de tenkte alternativene.

Utbygging av eksisterende eiendom                                   
 

 
Om Johan Herman Wessel 


WESSEL EIENDOM - Johan Herman Wessels vei 99 - 1540 Vestby - Tlf. 64 98 33 18
Nettløsning og design er levert av Kréatif AS